Maak Europadag (9 mei) een nationale vrije dag in Nederland!

Weten jullie dat Nederland de minste publieke vrije dagen heeft van alle 27 EU landen? Wij hebben er maar 8, terwijl bijv. België er 9 heeft, Frankrijk 11 en Duitsland 12. Dus daar kan er bij ons nog wel eentje bij! De wereld wordt kleiner en Europa steeds hechter. Laten we een verenigd Europa vieren met een gemeenschappelijke feestdag!

Op 9 mei 1950 is het eerste initiatief genomen voor de naoorlogse Europese samenwerking, en tijdens de top van Milaan in 1985 is besloten om jaarlijks 9 mei uit te roepen tot Europadag. Het Europese Parlement heeft in 2019 hieraan gehoor gegeven en besloten om deze dag een vrije dag te maken in alle EU landen, maar het is aan de nationale Parlementen van de 27 lidstaten om dit zelf te bepalen. Alleen Luxemburg heeft tot nu toe de vrije dag ingevoerd.

Petitie: Europadag Vrij

WIJ VERZOEKEN de Staten-Generaal (en de Ministerraad) om Europadag (9 mei) een nationale vrije dag te maken voor alle Nederlanders. Wij kunnen hiermee de rest van de EU landen een signaal geven dat een verenigd Europa gevierd moet worden, om daarmee het Europagevoel in de harten en hoofden van de EU burgers te versterken.

We hebben een sterke verbondenheid nodig tussen de EU landen om weerstand te bieden tegen (dictatoriale) wereldmachten en om sterk genoeg te zijn om als democratisch baken te dienen in deze wereld met onze normen en waarden.

 

 

Waarom Europa? Successen van de EU

 • Al bijna 80 jaar vrede tussen de EU landen
 • Dankzij de euro, open grenzen en geen oorlog, is er grote welvaart voor het merendeel van de 450 miljoen EU burgers
 • Wij zijn met elkaar het grootste economische blok van de wereld
 • Wij zijn het op een na grootste democratische blok van de wereld
 • Sterke klimaatafspraken wereldwijd. De EU heeft hierin een leidende rol

 • Strikte regels over de kwaliteit van voedsel, geneesmiddelen, bodem, milieu etc.
 • Gecentraliseerde afspraken met landen buiten de EU over ongecontroleerde migratie
 • Gecentraliseerde regels over digitalisering, privacy, AI etc.
 • Vrijheid van wonen, werken en reizen in de hele EU
 • EU wijde opleidingsprogramma’s: Erasmus, Erasmus+, Youth in Action, Solidarity Corps
 • En goedkoper bellen en internetten in de hele EU

Waarom feest? Goede redenen om Europadag uitgebreid te vieren

 • Het verenigde Europa geeft ons vrede, vrijheid en welvaart
 • 9 mei is ook de dag van het einde van de Tweede Wereldoorlog (Moskou tijd)
 • Om de burgers van alle EU-landen samen te brengen
 • Om te genieten van elkaars cultuur: gewoontes, tradities, taal, eten, muziek etc.
 • Om de harten en geesten van de EU-burgers te winnen (emotionele betrokkenheid)

 • Om een collectieve Europese identiteit te bouwen (bijv: ik ben Enschedeër, Twentenaar, Nederlander en Europeaan)
 • Om het euroscepticisme, het toenemende nationalisme en de xenofobie te verminderen
 • Om de urgentie van de ‘Green Deal’-agenda van de Europese Commissie te promoten
 • Om de jeugd die dag een leidende rol te geven zodat ze hun prioriteiten en zorgen kunnen uiten

Nederland kan het voortouw nemen om Europadag uitgebreid te vieren tijdens een nieuwe vrije dag.

Luxemburg, als eerste land met een vrije dag op 9 mei, is minder enthousiast over massale straatfeesten in hun hoofdstad, dus hier ligt een kans voor Nederland om de 26 EU landen te laten zien hoe Europadag geestdriftig gevierd kan worden.

 

Enkele ideeën hierover:

 • Ieder jaar op Europadag grote straat festiviteiten organiseren in de straten van Amsterdam
 • Deze festiviteiten zijn vrij toegankelijk en gratis voor alle EU-burgers van alle leeftijdsgroepen en achtergronden
 • Onder leiding van de jongeren, via de EU-programma’s: Erasmus, Erasmus+, Youth in Action en het Solidarity Corps
 • Met een artistiek programma rondom Europese waarden, normen en prestaties, culturen en erfgoed, en speciale thema’s, zoals klimaatverandering, mobiliteit en 2000 jaar Europees erfgoed
 • Door straat festiviteiten te organiseren op/in versierde trams of praalwagens die stapvoets door de straten rijden

 • En iedere tram/truck vertegenwoordigt een EU land, met muziek en spektakel uit dat land
 • Plus stalletjes met eten en drinken, theatershows, kunsttentoonstellingen, etc langs de kant.
 • En bruggen te bouwen met muziek en dans dat de burgers in heel Europa verenigt
 • Goede voorbeelden van massale straat festiviteiten zijn de jaarlijkse St. Patrick Parade in Dublin, de jaarlijkse Techno Parade in Parijs (waar 400.000 jonge Fransen op afkomen), de Streetparade in Zürich (met een miljoen bezoekers) en de jaarlijkse Pride Parades in veel EU-hoofdsteden

Crowdfunding

Om een groter bereik te krijgen voor deze petitie, zijn wij momenteel bezig om afspraken te maken met een social media bedrijf. Dus als u extra gemotiveerd bent om dit initiatief te steunen dan kunt u naast uw handtekening, binnenkort ook een donatie doen. Uw donatie gaat dan direct naar het social media bedrijf.

Wordt binnenkort bekend gemaakt. Of u kunt nu al contact opnemen met: info@europadagvrij.nl

Over ons

 

De petitionaris heeft 35 jaar gewoond in en gewerkt met het buitenland en ziet de wereld steeds kleiner worden en Europa steeds hechter. Hij is voor een verenigd Europa en kijkt ernaar uit om mee te helpen om Europadag in alle EU landen een prominente plaats te geven in het scala van activiteiten om het Europagevoel bij burgers te versterken en euroscepticisme te verminderen.

Contact:

Adriaan Hebly
info@europadagvrij.nl
www.europafestival.eu